saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชาเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน


อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดโครงการอำเภอศรีราชาเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันนี้ ( 24 ก.ค. ) นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ออกหน่วยบริการให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองขาม บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าส่วน ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรมวัดหนองค้อ หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นโครงการอำเภอเคลื่อนที่ห่วงใยประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อรับทราบปัญหา และความเดือดร้อน ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนถึงพื้นที่ ซึ่งจะได้นำข้อมูลไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐอย่างทั่วถึง ในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันเก็บกวาดเช็ดถู ทำความสะอาด ภายในบริเวณวัดหนองค้อ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ ทั้งยังมีการบริการตรวจสุขภาพ ตัดผล และบริการอาหารกลางวันให้กับประชาชนฟรีอีกด้วย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ