saostar

Banner โฆษณา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 15 ที่ศรีราชา


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 15เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น

วันนี้ ( 24 ส.ค. ) นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดโครงการร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 15 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีนายนริศ  ปาละกะวงษ์ ณ อยุทธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา และนายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวให้การต้อนรับ และนายทรงพล พรรณโชติกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตศรีราชา กล่าวรายงาน รวมทั้ง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ที่  อาคารศรีราชาประชาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำหรับโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่15  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลตำบลบางพระ เทศบาลนครแหลมฉบัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 โดยมีการมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยการมอบถุงยังชีพ 1147 ราย ไม้เท้าค้ำยัน 100 ราย แว่นตา 57 ราย และยังมีหน่วยราชการและเอกชนต่างๆมาให้บริการฟรีแก่ประชาชน อาทิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจโรค ตรวจวัดสายตา ทำฟัน บริการตัดผมชาย-หญิง ฟรี และสินค้า OTOP จำหน่ายอีกมากมาย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นกว่า 40 หน่วยงาน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ