saostar

Banner โฆษณา

นักวิ่งน่องเหล็กตะลุยสายฝนร่วมกิจกรรมท่าเรือแหลมฉบังมินิมาราธอน 2018


นักวิ่งน่องเหล็กตะลุยสายฝน ร่วมกิจกรรมแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล ท่าเรือแหลมฉบังมินิมาราธอน 2018หารายได้สนับสนุนการพัฒนาชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง และการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

เมื่อเวลา 05.15 น. วันนี้ (5 ส.ค.) ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม แข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล ท่าเรือแหลมฉบัง  มินิมาราธอน 2018ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหอบังคับการ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี โดยมี เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่พนักงาน และครอบครัว รวมถึง ชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ,ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ ให้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย นอกจากนั้นยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา, นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาด อำเภอศรีราชา พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และนักวิ่งทั้งในพื้นที่ จ.ชลบุรี และใกล้เคียงเข้าร่วมจำนวน 4 พันคน ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะใช้สำหรับสนับสนุนการพัฒนาชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง และการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

สำหรับกิจกรรมเดินวิ่ง-การกุศล แบ่งเป็นการวิ่งมินิมาราธอน 10 กม. ประเภทอายุไม่เกิน 19 ปี ชาย-หญิง,อายุไม่เกิน  20-29 ปี ชาย-หญิง,อายุไม่เกิน 30-39 ปี ชาย-หญิง,อายุ 40-49 ปี ชายหญิง,อายุ 50-59 ปี ชาย-หญิง ,อายุ 60 ปีขึ้นไป และกิจกรรม วอล์ค รัน 5 กม. ชาย-หญิงข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ