saostar

Banner โฆษณา

ไทยอันดับสองโลจิสติกส์อาเซียน สัมมนายกระดับผู้ประกอบการ พัฒนาคลังสินค้า 4.0


            รัฐมนตรีช่วยอุตสาหกรรม เปิดงาน สัมมนาภาคเอกชน ยกระดับผู้ประกอบการ พัฒนาคลังสินค้า 4.0  เพื่อส่งเสริมศักยภาพในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC.สู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์อาเซียน  Intelligent Warehouse เผยไทยถูกจัดอันดับขีดความสามารถโลจิสติกส์อันดับที่สองของอาเซียน

วันนี้( 9 ส.ค.) ดร.สมชาย หาญหิรัญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน  Intelligent Warehouse Seminar 2018 "How Intelligent Warehouse Support EEC"  หรือ งานสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง ระบบคลังสินค้า และแนวทางนโยบายสร้างประเทศไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์และคลังสินค้าแห่งอาเซียน  ณ พัฒนากอล์ฟ คลับ รีสอร์ท จ.ชลบุรี   โดยมีนายภูษิต  ศศิธรานนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค  ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้ประกอบการด้านคลังสินค้า ,ผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้า เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้จำนวนมาก

ดร.สมชาย  กล่าวว่า  การจัดสัมมนา Intelligent Warehouse ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการวางรูปแบบ ,การแบ่งปันความรู้ และการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลไทย ต้องการให้ประเทศไทยเป็นฮับโลจิสติกส์ ของอาเซียน เพราะปัจจุบันประเทศไทย ถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอยู่แล้ว  ที่สำคัญเส้นทางด้านโลจิสติกส์ เช่น ทางรถยนต์มีการตัดถนนจากเหนือ,ใต้ ,ตะวันออกและตะวันตก  ซึ่งใกล้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนอยู่แล้ว

นอกจากนั้นรัฐบาลในวางแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC.  เช่น ท่าเทียบเรือ , รถไฟฟ้า ,เส้นทางระหว่างเมืองที่สะดวกสบายทางรถยนต์ ,พัฒนาสนามบินเก่าและใหม่  ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคในแถบนี้ เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ และจะกลายเป็นฮับด้านโลจิสติกส์ ได้อย่างเต็มศักยภาพในเร็วๆนี้

ดร.สมชาย   กล่าวต่อไปว่า  การสัมมนาในครั้งนี้  ทางหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการเอกชนด้านโลจิสติกส์ พยายามร่วมมือกันพัฒนาบุคคลากรด้านโลจิสติกส์ ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ของประเทศไทย เพราะปัจจุบันขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ ของประเทศไทย อยู่ในอันดับ 2  ของอาเซียน ซึ่งถือว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้นและมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และคาดว่า ในปี พ.ศ. 2564  ต้นทุนด้านโลจิสติกส์จะลดลงอีกเมื่อ รถไฟรางคู่ ,สนามบิน และท่าเทียบเรือ มีความสมบูรณ์ โดยจะทำให้ประเทศไทยในภาพของอาเซียน เรื่องโลจิสติกส์ได้ 100 %

ด้านนายภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้  เพื่อสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการในพื้นที่ และจากส่วนกลางที่หันมาลงทุนในเขต EEC รวมไปถึงสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่สำคัญยังเป็นศูนย์กลางให้ผู้ซื้อผู้ขายได้พบปะเจรจาธุรกิจภายในงานด้วย

นอกจากนั้นตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC  โดยเฉพาะด้านคลังสินค้าน่าจะได้รับความสนใจ , มีการให้ความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้  เพื่อยกระดับและพัฒนาคลังสินค้าของผู้ประกอบการก้าวสู่สินค้า 4.0 อีกทั้งยังมีการโชว์สาธิตคลังสินค้าจำลองภายในงาน เพื่อผลักดันประเทศไทยก้าวสู่ศูนย์กลางการจัดแสดงนวัตกรรมคลังสินค้า และระบบจัดการแห่งอาเซียน


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ