saostar

Banner โฆษณา

เมืองศรีราชาเตรียมปิดปรับปรุงสนามหญ้าเทียมศรีราชาสเตเดี้ยม


            เทสบาลเมืองศรีราชาเตรียมปิดสนามเหย้าเทียม ศรีราชาสเตเดี้ยมชั่วคราว หลังตรวจสอบพบความชำรุดทรุดโทรมทั่วสนามเกรงเยาวชนและประชาชนที่มามาใช้สนามได้รับอันตราย ก่อนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเตรียมยื่นงบประมาณทำการปรับปรุงต่อไป

                วันนี้ ( 01 ส.ค. ) นายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้ลงตรวจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ศรีราชาสเตเดี้ยม เทศบาลเมืองศรีราชา พร้อมกับสื่อมวลชน หลังจากได้รับการร้องเรียนถึงสภาพสนามที่ทรุดโทรม และชำรุดเสียหาย หลังจากเปิดให้ใช้งานมาอีกไม่กี่เดือนก็จะครบ 10 ปี ในงบประมาณการก่อสร้างปี 2552 ราคา 39,667,183 บาท ซึ่งขณะนี้ได้พบว่ามีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก รวมถึงหญ้าเทียมที่ใช้ปูสนามหมดสภาพการใช้งานที่ดีแล้ว รวมทั้งลู่วิ่งยางสังเคราะห์ที่พบว่ามีจุดเสียหายหลายส่วน จึงได้ปิดป้ายงดใช้สนาม เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสำรวจความเสียหาย ก่อนตั้งงบประมาณในการปรับเปลี่ยนสนามหญ้าเทียมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

                โดยนายจิร จักกะพาก เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองศรีราชาได้ประกาศงดใช้สนามหญ้าเทียม ภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เพื่อจะทำการปรับเปลี่ยน ซ่อมแซมสนามหญ้าเทียมเทศบาลเมืองศรีราชาใหม่ โดยระยะแรกจะทำการสำรวจของพื้นหญ้าเทียมที่มีอายุการใช้งานมาประมาณ 10 ปีแล้ว ตั้งแต่มีการก่อสร้างในปี พ.ศ.2552 จนมาตรฐานของหญ้าเทียมมีความทรุดโทรม จนไม่มีใบหญ้า เหลือแต่กองเม็ดยาง พื้นเป็นหลุมเป็นบ่อ เสาประตูได้รับความเสียหาย จึงจำเป็นต้องมีการสำรวจเพื่อจะเปลี่ยนพื้นสนามหญ้าใหม่ทั้งหมด ซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก

                รวมทั้งในช่วงนี้เป็นฤดูฝนหญ้าเทียมก็จะกักฝุ่น กักโคลน อาจเป็นอันตรายแก่ผู้ที่มาออกกำลังกายได้ จึงคิดว่าควรจะมีการปิดสนามเพื่อสำรวจความเสียหาย ประมาณการ ของบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุง ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งระยะสำรวจจะปิดปรับปรุงก่อน เมื่อสำรวจเสร็จก็อาจเปิดให้ใช้งานต่อจนกระทั่งถึงขั้นตอนการดำเนินการจะปิดอีกครั้งหนึ่งข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ