saostar

Banner โฆษณา

ผลการประกวดวาดภาพวันแม่ ที่แปซิฟิค พาร์ค

     นักเรียนแปดริ้ว และราชวินิตบางแก้ว คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดวาดภาพวันแม่ ที่แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

          นักเรียน ร.ร.วัดโกรกแก้ววงศ์พระจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา และ ร.ร.ราชวินิต บางแก้ว จ.สมุทรปราการคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระดับเยาวชน ในหัวข้อ ภาพนี้เพื่อแม่” ประจำปี 2561 ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษารวม 23,000 บาท ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยวัตถุประสงค์การจัดงานมีขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเป็นการระลึกถึงพระคุณแม่พร้อมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้เยาวชนได้แสดงออกผ่านภาพวาดที่แสดงความสัมพันธ์ ความรักระหว่างแม่กับลูก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561
นายอธิวุธ งามนิสัย อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี ในฐานะกรรมการการประกวดกล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า ในโอกาสที่ได้รับเชิญจากศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ให้เป็นกรรมการการประกวดในหลายครั้งที่ผ่านมา พบว่าเด็กที่เข้าประกวดมีพัฒนาการ ความสามารถเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี รู้สึกยินดีกับการจัดงานเพื่อเทิดพระคุณแม่ของศูนย์การค้าฯ และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้แสดงความสามารถผ่านภาพวาด พร้อมขอแสดงความยินดีกับเหล่านักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคน ถึงแม้จะมีนักเรียนอีกหลายคนที่ไม่ได้รับรางวัล แต่ความสามารถไม่ได้แตกต่างกันเลย ทางมหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมสนับสนุนให้มีการประกวดดีๆ เช่นนี้ในปีต่อๆ ไป
อนึ่งการประกวดในปีนี้ เป็นครั้งที่ 21 มีผู้เข้าแข่งขันรวม 200 คน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ผู้ที่ได้รับรางวัลนอกจากทุนการศึกษาแล้วยังได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร
ผลการแข่งขัน
ระดับประถมศึกษา
- ชนะเลิศ โล่รางวัลและทุนการศึกษา 3,000 บาท
ด.ช.ธนวัตร รอดเกิด ร.ร.วัดโกรกแก้ววงศ์พระจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 โล่รางวัลและทุนการศึกษา 2,000 บาท
ด.ญ.ชลณิชา คล่องดี ร.ร.อนุบาลเมืองใหม่ จ.ชลบุรี
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่รางวัลและทุนการศึกษา 1,500 บาท
ด.ญ.ฐิชา แซ่จัง ร.ร.พร้อม ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
- รางวัลชมเชย 5 รางวัล โล่รางวัลและทุนการศึกษา 1,000 บาท ดังนี้
1. ด.ญ.กุลกัลยา วชิรปัญญานุกูล ร.ร.ทรงวิทยา เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ
2. ด.ญ.พลอยกานต์ ทองมีหลาก ร.ร.เซนต์ปอลคอนแวนต์ จ.ชลบุรี
3. ด.ญ.พิชญาภา โอนากุล ร.ร.พร้อม ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
4. ด.ญ.รวิพร เทพวิไล ร.ร.อนุบาลชลบุรี จ.ชลบุรี
5. ด.ญ.อิสราพร ลินดาจำนงค์ ร.ร.ทรงวิทยา เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ            

ระดับมัธยมศึกษา
- ชนะเลิศ โล่รางวัลและทุนการศึกษา 3,000 บาท
ด.ญ.พรทิพย์ สีหา ร.ร.ราชวินิต บางแก้ว จ.สมุทรปราการ
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 โล่รางวัลและทุนการศึกษา 2,000 บาท
ด.ญ.สุภัสร ฉิมนาคบุญ ร.ร.พนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี
- รองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่รางวัลและทุนการศึกษา 1,500 บาท
ด.ญ.กรวิภา วิปุลพงษ์ ร.ร.ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
- รางวัลชมเชย 5 รางวัล โล่รางวัลและทุนการศึกษา 1,000 บาท ดังนี้
1. ด.ญ.ดาวประดับใจ วงษ์ประเสริฐ ร.ร.ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี
2. ด.ญ.ณัษชยา ทองเพ็ญญ์ ร.ร.ราชวินิต บางแก้ว จ.สมุทรปราการ
3. ด.ญ.สุธาริณี ม่องโพธิ์ ร.ร.ราชวินิต บางแก้ว จ.สมุทรปราการ
4. ด.ญ.ปนัสญา สุทธิจักร ร.ร.มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ
5. น.ส.วราพร อักษรกิ่ง ร.ร.บางละมุง จ.ชลบุรี


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ