saostar

Banner โฆษณา

บ้านศรีมหาราชารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม

 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำปี 2561

       นายดิถดนัย พลีพูล(พี-พูน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนได้เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำปี 2561 จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2544 ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูและนักเรียน ได้สวนใส่ชุดไทย ชุดผ้าพื้นเมือง โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะใส่ในวันอังคาร และวันศุกร์ ส่วนนักเรียนจะสวนใส่เสื้อลายดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองศรีราชาในทุกวันอังคาร รวมทั้งยังจัดหลักสูตรการปลูกฝังจิตสำนึกในการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะการสวนใส่ชุดผ้าไทย ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้ได้มาจากคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ที่ได้ความร่วมมือร่วมใจกัน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ