saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชาทำบุญย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แจกข้าวสาร อาหารแก่ประชาชน


            เทศบาลเมืองศรีราชา จัดพิธีทำบุญ ย้ายที่ประดิษฐานเจ้าพ่อเกาะลอย องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาม และองค์เจ้าพ่อกวนอู ไปเกาะลอยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชา และมอบข้าวสาร อาหารทำบุญให้กับประชาชน

                วันนี้ ( 19 ส.ค. ) นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วย นายปรีชา เรืองอร่าม รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา สมาชิก และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีราชา จัดพิธีทำบุญ ย้ายที่ประดิษฐานเจ้าพ่อเกาะลอย องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาม และองค์เจ้าพ่อกวนอู จากสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาไปเกาะลอยเพื่อให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและครอบครัว มีความโชคดีในการงาน และยังมีพิธีทำบุญแจกโรงทานอาหารให้รับประทานฟรีแก่ผู้ที่เข้ามาร่วมงาน รวมทั้งยังได้มีการแจกข้าวสาร จำนวน 1,000 ถุงและอาหารไหว้ให้กับคนยากคนจนอีกด้วย

                นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเทศบาลเมืองศรีราชาได้ทำการปิดสะพานเกาะลอยเพื่อทำการสร้างสะพานใหม่ให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยมากขึ้นเป็นเวลาประมาณ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 และจะทำการเปิดใช้สะพานในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 จึงได้ทำการย้าย ที่ประดิษฐานเจ้าพ่อเกาะลอย องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาม และองค์เจ้าพ่อกวนอู มาให้ประชาชนได้สักการะชั่วคราวที่ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา เมื่อสะพานเกาะลอยก่อสร้างเสร็จและจะทำพิธีเปิดใช้สะพานเกาะลอย จึงได้ทำการย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับไปประดิษฐานไว้ที่เดิมต่อไป จึงได้ทำพิธีทำบุญเลี้ยงพระกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิม ทำบุญผีไร้ญาติตามความเชื่อ และแจกข้าวสารให้กับคนยากคนจน รวมทั้งจัดมหรสพหนังกลางแปลงในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคมให้ประชาชนได้ชมฟรีอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ