saostar

Banner โฆษณา

สาวงามให้เพียบ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เปิดการแข่งขันกรีฑาสี


โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดการแข่งขันกรีฑาสี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องซึ่งเรียนอยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน  ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้(24 ส.ค. 2561) พลตำรวจตรี ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ศิษย์เก่า ACS รุ่น3316   เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2561 โดยมีภารดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ โดยนายนิวัฒน์   พูลสวัสดิ์ หัวหน้างานกีฬาได้กล่าวถึงการจัดการแข่งขันกรีฑาสี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้นักเรียนทุกคนหันมาดูแลสุขภาพและรักการออกกำลังกายให้มากขึ้น และมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย ใช้การกีฬาเพื่อผ่อนคลายห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาเดียวกันด้วย

ในปีนี้  ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด  4,180  คน    ได้มีการจัดแบ่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งหมดให้อยู่ในสีต่าง ๆ จำนวน  8  สี    คือ สีแดง   สีขาว   สีน้ำเงิน  สีชมพู  สีม่วง  สีเหลือง  สีเขียว   และสีฟ้า  ในการแข่งขันกรีฑาสีภายในขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้นักเรียนแต่ละสีได้แต่งกายมาประชันกันในกิจกรรมนี้อย่างสวยงามเป๊ะทุกคนข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ