saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบังทำหมันลิงหลังชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมานาน


 นครแหลมฉบังแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากลิงแบบบูรณาการและยั่งยืน จับทำหมันลิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ เพื่อควบคุมประชากรลิงป่าไม่ให้เพิ่มมากขึ้น

วันนี้ ( 30 ส.ค. ) นายธานี  เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เปิดโครงการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากลิงแบบบูรณาการและยั่งยืน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยการทำหมันลิง หลังจากได้รับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่เกิดจากลิงป่าทั้งเพศผู้และเพศเมียซึ่งมีพฤติกรรมขโมยหรือทำลายข้าวของ กีดขวางการจราจร รวมถึงการทำร้ายผู้อยู่อาศัย อีกทั้งยังมีจำนวนประชากรลิงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดโครงการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากลิงแบบบูรณาการ และยั่งยืน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 ตามแนวทางในยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมประชากรลิง เพื่อเป็นการควบคุมประชากรลิงอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ณ วัดใหม่เนินพยอม ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมประชากรลิงป่าไม่ให้เพิ่มจำนวนจนเป็นภาวะประชากรลิงล้น ด้วยการคุมกำเนิดลิงโดยวิธีการทำหมันถาวรทั้งในลิงเพศผู้และลิงเพศเมีย พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในการสร้างระบบป้องกันสถานที่ ทรัพย์สิน ความปลอดภัย และโรคภัยที่มาจากลิงป่า โดยเจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ ได้กำหนดการดำเนินการทำหมันลิงป่า จำนวน 300 ตัว ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561 โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ