saostar

Banner โฆษณา

ลีลาวดีเกมส์ กีฬาภายในของชาวอาชีวะศึกษาศรีราชา


วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาจัดโครงการส่งเสริมทักษะการแข่งขันกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้ชื่อลีลาวดีเกมส์

วันนี้ ( 31 ส.ค. ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะการแข่งขันกีฬาของประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้ชื่อ ลีลาวดีเกมส์  โดยได้มีการจัดริ้วขบวนของทัพนักกีฬาและกองเชียร์ ประกอบด้วย สีแดง สีม่วง และสีเหลือง เดินเข้าสนามอย่างสวยงาม โดยมี นายจิร  จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้และมี นางพัชณี  สุกใสผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพื่อส่งเสริมความสามัคคีแก่หมู่คณะและเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยและเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ที่ สนามกีฬาเทศบาลเมืองศรีราชา ศรีราชาสเตเดี้ยม

สำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการในครั้งนี้มีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 จำนวน 265 คนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 จำนวน 17 คน เข้าร่วมในการแข่งขัน โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 7 ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลวอลเลย์บอล  เซปักตะกร้อ เปตอง แบดมินตัน กรีฑาและกีฬาพื้นบ้านรวมทั้งยังมีการประกวดกองเชียร์และ เชียร์ลีดเดอร์ อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ