saostar

Banner โฆษณา

โรงเรียนศรีราชาเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-แดงเกมส์


  

โรงเรียนศรีราชาเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-แดงเกมส์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

วันนี้ ( 31 ส.ค. ) นางสมพร ฤทธาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานในการเปิด  การแข่งขันกีฬาสีภายใน ฟ้า-แดง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความสามัคคีของนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยมี  ดร.อาจิน  จรูญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา นายบุญส่ง พันเสือ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา นายทรงพล พรรณโชติกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนศรีราชา

ภายในพิธีมีเปิดได้จัดให้มี ขบวนพาเหรดของนักกีฬาทั้ง 5 สี ได้แก่ สีฟ้า สีเหลือง สีแดง สีม่วง และสีเขียว เข้าสู่สนามอย่างสวยงามในแต่ละสี มีการแสดงศิลปะ นาฏศิลป์ โชว์แขกที่เข้ามาร่วมงานด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการแข่งขันกีฬาประเภทลานตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมเป็นต้นมา ประกอบด้วย การแข่งกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน กรีฑาประเภทลู่ การประกวดขบวนพาเหรด  กองเชียร์ และผู้นำเชียร์ อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ