saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชา และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา พิธีถวายพระพร


            เทศบาลเมืองศรีราชา และโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  พร้อมร่วมทำความสะอาดชุมชนถวายเป็นพระราชกุศล

ที่เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการงาน เหล่าข้าราชการ  คณะกรรมการชุมชน 13 ชุมชน และสถานการศึกษาในพื้นที่ ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพร


โดยภายในงาน ประธานขึ้นสู่เวทีประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูป เทียนแพ พร้อมถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกมะลิ จากนั้นได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ และพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล หลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชินี

   หลังจากนั้นได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ชาวชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมมือร่วมใจกัน ดูแลรักษาความสะอาด และช่วยกันฟื้นฟูสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดสวนสุขภาพเกาะลอย และพื้นที่ในชุมชน 13 ชุมชน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ