saostar

Banner โฆษณา

เมืองศรีราชาเข้มวางมาตรการ พื้นที่ใช้สอยร่วมกัน ท่าเทียบเรือเกาะลอย


นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาลงพื้นที่คุมเข้มวางมาตรการ พื้นที่ใช้สอยร่วมกันบริเวณท่าเทียบเรือ   ศรีราชา เกาะสีชัง  หลังพบความสับสนวุ่นวายในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา หลังสะพานเปิดใช้งาน

                นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ลงพื้นที่ ตรวจความเรียบร้อย สะพานเกาะลอย และท่าเทียบเรือศรีราชา เกาะสีชัง หลังจากได้รับฟังปัญหา และความต้องการต่างๆ เมื่อเปิดให้ใช้สะพานเกาะลอย และท่าเรืออย่างเป็นทางการ ซึ่งพบว่า ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา มีประชาชน และนักท่องเที่ยว เข้ามาเที่ยวชม และเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะสีชัง จำนวนมากจนเกิดความสับสนวุ่นวาย ไม่เป็นระเบียบ ร่วมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่จอดรถ ห้องน้ำ ถังขยะ ที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

โดยทางเทศบาลเมืองศรีราชา ได้วางมาตรการไว้ ดังนี้ ห้ามมิให้รถยนต์ส่วนตัวทุกประเภท เข้ามาจอดทิ้งไว้ ภายในลานจอดรถท่าเทียบเรือศรีราชา สีชัง ยกเว้น รถรับจ้าง และ รถที่มารับส่งผู้โดยสาร ในชั่วขณะ  ห้ามมิไห้มีการค้าขาย ขายของ ภายในสวนสาธารณะเกาะลอย  ผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวเกาะสีชัง และทั่วไป ให้มาจอดรถบริเวณ ลานจอดรถ ที่กำหนดไว้ คือบริเวณสวนสาธารณะเกาะลอย  กำหนดจุดซื้อชาย ตั่วเรือข้ามฝาก และจุดพักรอผู้โดยสาร ภายในศาลาพักผู้โดยสาร เท่านั้น  กำหนดเวลาเปิดปิด อย่างชัดเจน ตั้งแต่เวลา 5.00 22.00 นาฬิกา หากฝ่าฝืน จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ร่วมถึงผู้ที่นำอาหาร เครื่องดื่ม มาปิกนิก รับประทานพื้นที่ต่าง ๆ ในเกาะลอย ต้องนำกลับไปทิ้ง หรือ ทิ้งลงถังขยะที่ทางเทศบาลเตรียมไว้เท่านั่น ในส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ เทศบาลกำลังดำเนินการแก้ไข และจะเปิดให้บริการประชาชน ต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ