saostar

Banner โฆษณา

พบปลาในคลองแหลมฉบังเก่าลอยคอ คาดออกซิเจนในน้ำน้อย จากฝนตกหนัก


ชาวบ้านวิตก พบปลาในคลองบ้านแหลมฉบังเก่า ตัวลอยคอขึ้นมารับออกซิเจนจำนวนมาก คาดเกิดจากออกซิเจนในน้ำน้อย และสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้

ผู้สื่อข่าวได้ลงตรวจสอบบริเวณปากคลองบ้านแหลมฉบังเก่า หมู่3 ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา หลังจากมีชาวบ้านพบว่ามีปลาที่ลอยคอขึ้นมาสูดออกซิเจนอยู่ผิวน้ำในคลองเป็นจำนวนมากทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ หวั่นวิตกว่าคุณภาพน้ำจะไม่ได้มาตรฐาน จึงลงไปตรวจสอบและ สอบถามชาวบ้านริมคลอง ทราบว่า ปลาในคลองที่พบเป็นลักษณะเช่นนี้มา 2 วันแล้ว  ซึ่งอาจเกิดจากที่ช่วงมีฝนตกและกลางวันมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว แต่ยังไม่พบว่ามีปลาที่ลอยคออยู่ตายเลย แต่พอน้ำทะเลหนุน  ปลาที่พบลอยคออยู่ เช่น ปลานิล ปลาหมอ ที่ลอยคออยู่ก็จะหายไปและเป็นปกติ   

โดยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าน้ำในคลองนั้นอยู่ในเกณฑ์มาตรมาฐานที่สัตว์น้ำสามารถอาศัยอยู่ได้  แต่คุณภาพของออกซิเจนในน้ำอาจไม่ดีเท่าที่ควรจึงทำให้ปลาจำนวนมากลอยคอขึ้นมาดังกล่าว    ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้ และมีฝนตกลงมาอย่างหนัก แล้วน้ำฝนอาจไหลลงสู่คลองประกอบอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวัน จึงอาจเป็นสาเหตุให้ปลาเกิดการน็อกน้ำได้ แต่เมื่อน้ำทะเลขึ้นมาหนุนปัญหาต่างๆก็จะหมดไปและกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  และทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำในคลองบ้านแหลมฉบังไปตรวจสอบคุณภาพเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้ว ซึ่งยังไม่พบว่ามีสารเคมีปนเปื้อนลงมาในคลองแต่อย่างใดข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ