saostar

Banner โฆษณา

สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบังจัดพิธีถวายราชสดุดี


สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบังจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย

สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี นำโดย นายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง พนักงาน ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมกันจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย


ซึ่งในปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ