saostar

Banner โฆษณา

ระเบิดความมันส์ กีฬานักเรียนชล Chonburi PAO School Games

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาจังหวัดชลบุรี  ครั้งที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยแบ่งเป็น 15 ชนิดกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนในจังหวัดชลบุรี  ได้ตื่นตัวและให้ความสนใจในด้านกีฬา และมีส่วนร่วมในการกิจกรรมการกีฬามากยิ่งขึ้น 

ห้องประชุมศรีวิชัย  อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตชลบุรี นายชายชาญ  เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายชุมพล กุลเขมานนท์ รักษาการรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี นางสาวสายทอง จิตต์สว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี แถลงความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4   ประจำปี พ.ศ.2561 “Chonburi PAO School  Games ‘18” ในระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม  2561 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา       วิทยาเขตชลบุรี และสนามกีฬาภายในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี     

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนในจังหวัดชลบุรี  ได้ตื่นตัวและให้ความสนใจในด้านกีฬา  และมีส่วนร่วมในการกิจกรรมการกีฬามากยิ่งขึ้น  ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาจังหวัดชลบุรี  มีเวทีการแข่งขันกีฬาในภาพรวมระดับจังหวัด สามารถพัฒนาไปสู่การแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไป ได้เห็นคุณค่าของการกีฬาและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งจังหวัดชลบุรี ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองกีฬา (Sports City) การเป็นเมืองกีฬานั้น จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนใน   จังหวัดหันมาเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นประจำ การพัฒนานักกีฬาและบุคลากรกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศ จัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ และส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาในจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) เป็นศูนย์กลาง (Hub) ของภูมิภาคเพื่อพัฒนาสู่การเป็นเมืองกีฬาระดับโลกต่อไป

ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น  6 รุ่นอายุ  ได้แก่ รุ่นอายุ 8 ปี รุ่นอายุ ๑0 ปี รุ่นอายุ ๑๒ ปี  รุ่นอายุ ๑๔ ปี รุ่นอายุ ๑๖ ปี และรุ่นอายุ ๑๘ ปี  มีการกำหนดประเภทและชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน จำนวน 15 ชนิดกีฬา ดังนี้  ฟุตบอล (ชาย,หญิง)ฟุตซอล (ชาย,หญิง) วอลเลย์บอล (ชาย,หญิง) วอลเลย์บอลชายหาด (ชาย,หญิง) บาสเกตบอล (ชาย,หญิง) เซปัคตะกร้อ (ชาย,หญิง)  เทเบิลเทนนิส (ชาย,หญิง)แบดมินตัน (ชาย,หญิง)เปตอง (ชาย,หญิง)กรีฑา (ชาย,หญิง) หมากรุก (ชาย,หญิง)หมากฮอส (ชาย,หญิง),ว่ายน้ำ (ชาย,หญิง)เทควันโด (ชาย,หญิง) และลอนเทนนิส (ชาย,หญิง)และได้กำหนดให้มีพิธีเปิด  ปิดการแข่งขันฯ ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ