saostar

Banner โฆษณา

วันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 116 ปี


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดงานวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 116 ปี เพื่อเทิดพระเกียรติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณองค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล

วันนี้ ( 10 ก.ย.) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกลางเป็นประธานเปิดงานวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 116 ปี ณ  อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี  โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ  นายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์  พยาบาล  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เนื่องด้วยวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า องค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2445  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนได้ถือวันที่ 10 กันยายน  เป็นวันสำคัญยิ่งของโรงพยาบาล  จึงได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลให้กับประชาชนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณองค์ผู้พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล ที่ทรงมีต่อพสกนิกร ตลอดพระชนม์ชีพตลอดระยะเวลา 116 ปีที่ผ่านมา

โดยในช่วงเช้าได้จัด พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 117 รูป  พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  ชมพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ประวัติโรงพยาบาล 116 ปี พิธีบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และการรับบริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า 150 ปี ซึ่งอาคารแห่งนี้จะเป็นอาคารรักษาพยาบาลรวม ขนาด 26 ชั้น ที่ได้มาตรฐาน มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ในภูมิภาคตะวันออก ที่เอื้อต่อผู้ป่วย และประชาชนที่ฐานะด้อยหรือด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้ง่าย ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ