saostar

Banner โฆษณา

ตำรวจภาค 2 จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินที่ถูกเจ้าหนี้ยึด คืนความสุขให้ประชาชน


ตำรวจภูธรภาค 2 จัดพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินคืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ 2 รวมมูลค่าทรัพย์สิน กว่า  54 ล้านบาท

วันนี้ ( 20 ก.ย. ) นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินคืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ครั้งที่ 2 โดยมี พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กล่าวรายงาน หลังจากนั้นได้มีการมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และ สระแก้ว จำนวน 66 ฉบับ ที่ถูกยึดไปจากการไปกู้หนี้นอกระบบ นอกจากนั้นยังได้มีการมอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆที่ถูกยึดมา พร้อมทั้งได้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมหนี้ระหว่างลูกหนี้ กับเจ้าหนี้สำเร็จ จำนวน 596 ราย  รวมมูลค่าทรัพย์สิน จำนวน 54,765,235 บาท ทั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สืบเนื่องมากจากหนี้นอกระบบ เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ทำให้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นทำให้ทางตำรวจภาค 2 ได้มีการตอบรับกับนโยบาย จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงินโดยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  ซึ่งสามารถจับกุมกระทำความผิดได้จำนวน 146 ราย ผู้ต้องหา 163 คน

ด้านตัวแทนชาวบ้าน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ได้เป็นตัวแทนขอบคุณไปยังรัฐบาลและตำรวจภูธรภาค 2 รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ที่ทำให้ตนเองได้รับที่ดินจำนวน 20 ไร่กลับคืนมา จากการที่ไปจำนอง 400,000 บาทอีกด้วย

ภาพ/ข่าว บุญส่ง คำสะอาด

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ