saostar

Banner โฆษณา

นักวิ่งกว่า 3000 ชีวิตลง วิ่ง เพื่อการกุศล Thaioil the Charity Run 2018


นักวิ่งกว่า 3000 ชีวิตร่วมกิจกรรม แข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เพื่อการกุศล Thaioil the Charity Run 2018”  ณ. อ่างเก็บน้ำบางพระ หนึ่งในเส้นทางวิ่งที่สวยที่สุดของประเทศ เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

เวลา 06.00 น. วันนี้(2 กันยายน ) นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด เป็นประธานเปิดกิจกรรม แข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล  Thaioil the Charity Run 2018”  ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณ อ่างเก็บน้ำบางพระ หนึ่งในเส้นทางวิ่งที่สวยที่สุดของประเทศ โดยมีนายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ โรงกลั่น เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ว่า เพี่อ ส่งเสริมสังคมคุณภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน อันครอบคลุมไปถึงกิจกรรมด้านกีฬาและการออกกำลังกาย และการทำประโยชน์ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นอกจากนั้น ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา นางปัทมา วิวัฒวานิช นายกกิ่งกาชาด อำเภอศรีราชา. นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายก อบต.บางพระ พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และนักวิ่งทั้งในพื้นที่ จ.ชลบุรี และใกล้เคียงเข้าร่วม จำนวนกว่า3 พันคน ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำไปบริจาคให้กับสาธารณกุศลและกิจกรรมเพื่อสังคม

สำหรับกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน “Thaioil the Charity Run 2018” นั้น ได้รับความร่วมมือจากชมรมวิ่งสมาคมสโมสรไทยออยล์ เพื่อให้การจัดงานวิ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยการแข่งขันวิ่ง Fun Run ระยะทางวิ่งประมาณ 5 กม. การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทางวิ่งประมาณ 10 กม. และนักวิ่ง VIP Charity

โดยรายได้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อาทิ สมทบทุนสร้าง อาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และมอบให้โครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีของอบต.บางพระ เป็นต้น
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ