saostar

Banner โฆษณา

กรมทางหลวง สรุปผลมอเตอร์เวย์สายชลบุรี หนองคาย คาดแล้วเสร็จปี 67


            กรมทางหลวงรับฟังเสียงชาวชลบุรี สรุปผลมอเตอร์เวย์สายชลบุรี – หนองคาย ช่วงท่าเรือแหลมฉบัง – ปราจีนบุรี ตอน 1 ส่วนที่  2 เอพัฒนาโครงข่ายคมนาคมภาคตะวันออก เตรียมดำเนินการตามขั้นตอน คาดแล้วเสร็จปี 67

                วันนี้ ( 17 ก.ย. )นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสรุปผลการสำรวจและออกแบบโครงการ (การประชุมใหญ่ครั้งที่ 3 ) งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี – หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) – ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359) ตอน 1 ส่วนที่ 2 เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาข้อมูลรายละเอียดการออกแบบ ทั้งรูปแบบการพัฒนาโครงการ รูปแบบการเชื่อมต่อกับโครงข่ายการคมนาคมสายหลัก รูปแบบที่พักริมทาง รูปแบบด่านเก็บค่าผ่านทาง รูปแบบการเชื่อมต่อด้านการคมนาคมในท้องถิ่น มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ โดยมีเข้าร่วมประชุมกว่า 150 คน ที่ห้องประชุมพัฒนา คอนเวนชั่น พัฒนากอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต รีสอร์ท อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                สำหรับโครงการนี้เริ่มต้นจุดตัดทางหลวงหมายเลข 331 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปสิ้นสุดโครงการบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3340 อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี รวมระยะทางประมาณ 44.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี 4 อำเภอ 8 ตำบล 3 ชุมชน และ 19 หมู่บ้าน

                ในวันนี้นำเสนอรูปแบบการพัฒนาทางพิเศษของโครงการ ออกแบบเป็นถนนขนาด 6 ช่องการจราจร รูปแบบจุดพักรถ กำหนดให้มีจุดพักรถ 1 แห่งที่อำเภอบ้านบึง จุดจอดรถฉุกเฉินทุก ๆ 4-6 กิโลเมตร ด่านเก็บค่าผ่านทางกำหนดให้มี 2 แห่งได้แก่ ด่านหนองใหญ่และด่านบ่อทองรวมทั้งยังออกแบบการเชื่อต่อการคมนาคมในท้องถิ่น ให้เป็นทางข้าม ทางลอดและทางบริการให้กับประชาชนที่อาศัยในบริเวณเส้นทางของโครงการ ส่วนทางแยกต่างระดับเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายการคมนาคมสายหลัก มี 2 จุดได้แก่ ทางแยกต่างระดับหนองใหญ่ และทางต่างระดับบ่อทอง เท่านั้น

                ด้านนายบุญธรรม ไกรศรศรี  วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ กรมทางหลวง  เปิดเผยว่า โครงการนี้มีประโยชน์กับคนในพื้นที่ชลบุรี เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการขนส่งคล่องตัว โดยระยะเวลาดำเนินการอยู่ในช่วงออกแบบรายละเอียด ซึ่งเมื่อเสร็จจะเข้าสู่ขั้นตอนวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วจะดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าถ้าเป็นไปตามนี้ ก็จะเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้ในปี 2567 ส่วนค่าเวนคืนที่ชาวบ้านหลายคนเป็นกังวลทางคณะกรรมการจะตั้งราคาให้ตามหลักเกณฑ์การซื้อขายจริง ซึ่งราคาจะยุติธรรมกับชาวบ้านที่ถูกเวนคืน


                ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จเส้นทางนี้จะมีความสำคัญสายหนึ่งของประเทศ ที่จะเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เชื่อมต่อแหล่งผลิตและแหล่งวัตถุดิบเข้าด้วยกัน จะได้เดินทางขนส่งได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ