saostar

Banner โฆษณา

โรงเรียนดาราสมุทร มอบรางวัลวันเยาวชนแห่งชาติและครูผู้ทรงคุณค่า


                โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติและครูผู้ทรงคุณค่า  ประจำปี 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

วันนี้ ( 20 ก.ย. ) นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง  ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา ในฐานะ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติและครูผู้ทรงคุณค่า  ประจำปี 2561 โดยมีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลสำหรับครูและนักเรียน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยมีบาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นายสมชาย พันนุช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ  บาทหลวงอนุสรณ์  พงษ์สวัสดิ์  ผู้อำนวยโรงเรียน  บาทหลวงนันทพล  สุขสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นายประภาส ตันเจริญ หรือเฟ้น นักร้องนำวงพอส ในฐานะศิษย์เก่า คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ศาลารวมใจ ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สมาคมผู้ปกครองและครู  ร่วมกับโรงเรียนดาราสมุทร ได้จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติและครูผู้ทรงคุณค่ามาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที 10 แล้ว โดยจัดครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2553   เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณสำหรับนักเรียน และครูที่สร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน เพื่อเป็นคนดีของครอบครัว โรงเรียน และสังคมต่อไป ซึ่งในปีนี้ มีครูและนักเรียนเข้ารับรางวัลจำนวน 654 คน แบ่งเป็นครูผู้ทรงคุณค่า 125 คน นักเรียน 529 คน


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ