saostar

Banner โฆษณา

กัสโก้เปิดบ้านรับหน่วยงานเยี่ยมชมพร้อมประกวดภาพถ่ายชิงเงินหมื่น            กัสโก้ บริษัทจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรในประเทศไทยและอาเซียนเปิดบ้านรับกลุ่มตัวแทนจากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของบริษัท พร้อมทั้งประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ฟ้าสวย น้ำใส มุมที่ใช่กับ GUSCO” ชิงเงินรางวัลรวมกว่าหนึ่งหมื่นบาท

                นายสาธิต เกียรติกำจร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสีสันสิ่งแวดล้อม ปี 2561 “เปิดบ้านผ่านเลนส์”  ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อเชิญผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังมาเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำรีไซเคิล ของบริษัทโกบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด หรือกัสโก้ พร้อมทั้งส่งภาพเข้าประกวดในหัวข้อ ฟ้าสวย น้ำใส มุมที่ใช่กับ GUSCO” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 หมื่นบาท โดยมี นางสาวพิลาวรรณ อ่อนรั่ว ผู้จัดการบริษัทโกบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัดสาขานิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมกับตัวแทนผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเข้าร่วมกว่า 30 คน

                สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กัสโก้ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ชุมชน และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังในการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การนำผู้ประกอบการมาเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำรีไซเคิล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการถึงประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียและการผลิตน้ำรีไซเคิลของกัสโก้ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการประกวดการถ่ายภาพในหัวข้อ ฟ้าสวย น้ำใส มุมที่ใช่กับ GUSCO” นั้นจะสื่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชนต่อไป 


โดยผู้ชนะเลิศมาจากบริษัทเอเจพลาส  ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาจากบริษัทโวกิ้งฯ  ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มาจาก บริษัทซัมมิทโซว่า เมนูเพคเจอริ่งได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
                 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ