saostar

Banner โฆษณา

ชมรมชาวใต้ศรีราชาเตรียมจัดงานบุญประเพณี สารทเดือนสิบ


ชมรมชาวใต้ศรีราชาเตรียมจัดงานบุญประเพณี สารทเดือนสิบประจำปี 2561อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมกันทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

                ที่ห้องบาหลี ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายสุริยา  แสงพงค์ ประธานชมรมชาวใต้ศรีราชา ในฐานะประธานจัดงานบุญประเพณีสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561 และคณะกรรมการชมรมชาวใต้ศรีราชา ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานบุญประเพณีสารทเดือนสิบ หรือ งานชิงเปรต

             งานประเพณีสารทเดือนสิบที่พี่น้องชาวใต้ถือกันว่า เป็นงานประเพณี หรืองานบุญที่มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวม หรือศูนย์กลางของการร่วมกันทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ หรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของสังคมไทย จึงได้มีการจัดงานบุญขึ้น เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่นให้คงไว้ในสังคมไทย    เพื่อให้พี่น้องชาวใต้ และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชา และอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดชลบุรี รวมถึงพี่น้องชาวใต้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญสารทเดือนสิบ และเผยแพร่ประเพณีพื้นบ้านของชาวใต้ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

  รูปแบบของการจัดงานประกอบด้วย พิธีทางศาสนา การกราบไหว้บรรพบุรุษ และร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน โรงเรียนวัดบ้านนา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้รำมโนราห์ ขบวนแห่หมรับ พิธีชิงเปรต และร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้านของภาคใต้ เช่น แกงเหลือง คั่วกลิ้ง แกงไตปลา ไก่ต้มขมิ้น เป็นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมภาคใต้ ทั้งด้านการแสดง และอาหารพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดงานบุญประเพณี สารทเดือนสิบประจำปี 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพี่น้องชาวใต้ในจังหวัดชลบุรี และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า1,000 คนเช่นทุกปีที่ผ่านมา โดยทางชมรมชาวใต้ศรีราชา กำหนด จัดงานบุญประเพณีสารทเดือนสิบประจำปี 2561ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-14.00น. ที่วัดบ้านนาเก่า ต.ทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ