saostar

Banner โฆษณา

ไทยออยล์มอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย ‘มนต์เสน่ห์ศรีราชา


ไทยออยล์และอำเภอศรีราชาร่วมบันทึกคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีและความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอศรีราชา พร้อมมอบรางวัลกานถ่ายภาพให้กับผู้ได้รับรางวัล ในโครงการประกวดภาพถ่ายปี 2561 ภายใต้หัวข้อ มนต์เสน่ห์ศรีราชา
วันนี้ ( 6 ก.ย. )  กลุ่มไทยออยล์ นำโดยคุณวิโรจน์ มีนะพันธ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และคุณนิติ วิวัฒน์วาณิช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยคุณดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในโครงการประกวดภาพถ่ายปี 2561 ภายใต้หัวข้อ มนต์เสน่ห์ศรีราชาจำนวน 23 รางวัล ณ ศาลาประชาคมหลังเล็ก ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ซึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่  ภาพวิวเกาะลอยอำเภอศรีราชา ถ่ายโดย นายวุฒิกร อังวรกุล รับเงินรางวัล 1.5 แสนบาท  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ภาพช้างเล่นน้ำที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวถ่าย โดย นายจิราฤทธิ์ ทิพย์ลุ้ย รับเงินรางวัล 1 แสนบาท  และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นภาพโรงกลั่นน้ำมันไทยอยยล์ ถ่ายโดย นายอุทัย หวังวัชรภาพ รับเงินรางวัล 8 หมื่นบาท รางวัลชมเชย และรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอศรีราชา รับเงิน 1.5 หมื่นบาท

นายวุฒิกร อังวรกุล เปิดเผยว่า ตนเองเดินทางตระเวนถ่ายภาพทั่วศรีราชามาถึง 4 วัน พอตกเย็นของวันที่สามได้เดินทางมาปิดกล้องที่เกาะลอยอำเภอศรีราชา ช่วงนั้นมืดแล้ว แสงไม่มีเลย แต่ลองถ่ายภาพบรรยากาศดูโดยตั้งชัตเตอร์ต่ำไว้ พอถ่ายมารู้สึกสวยดดี จึงลองถ่ายมาหลาย ๆ ภาพ ทีแรกจะไม่ส่งภาพนี้เข้าประกวด แต่ตนรู้สึกชอบภาพนี้จึงลองส่งไป แล้วก็ได้รางวัลมา จึงอยากขอบคุณบริษัทไทยออยล์ที่จัดโครงการดีดีแบบนี้มา และอยากให้จัดอีกในปีต่อ ๆ ไป
               

คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับกิจการองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศรีราชาเปรียบเสมือนบ้านเกิดของไทยออยล์ บริษัทฯ จึงริเริ่มดำเนินโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา’  ขึ้น ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเผยแพร่และมุ่งหวังให้เกิดความรัก หวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ให้กับพื้นที่ ส่งเสริมการตลาด การท่องเที่ยวและสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของอำเภอศรีราชาอีกด้วย โครงการนี้ประสบความสำเร็จและได้รับความสนใจ มีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดมากมาย ซึ่งเราได้รับความร่วมมือจาก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ามาช่วยสนับสนุนในการตัดสินด้วยเกณฑ์มาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ

โดยภาพที่ได้รับรางวัลจะมีการจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจเข้าชมในรูปแบบของนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ มนต์เสน่ห์        ศรีราชาซึ่งจะจัดขึ้นที่สำนักงาน อำเภอศรีราชา ระหว่างวันที่  730 กันยายน 2561 และศูนย์การค้าแปซิฟิก ปาร์ค บริเวณทางเข้าห้างโรบินสัน ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 4 พฤศจิกายน 2561 อีกด้วย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ