saostar

Banner โฆษณา

ดร.ฉวีวรรณ คำพา มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด


ดร.ฉวีวรรณ คำพา มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ดร.ฉวีวรรณ คำพา ประธานกรรมการบริษัทในเครือฉวีวรรณกรุ๊ป มอบทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ  ในพื้นที่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่โครงการหมู่บ้านพนาวัลย์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้ามารับมอบโรงเรียนละ 5 หมื่นบาท จำนวน 7 ทุน โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้ามาร่วมอวยพรกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ