saostar

Banner โฆษณา

ตำรวจศรีราชาจัดการแข่งขันกีฬาภายในสร้างความสามัคคี


            สถานีตำรวจภูธรศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2561 เพื่อสร้างความสามัคคีกันภายในหน่วยงาน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันออกกำลังกาย
                วันนี้ ผ 12 ก.ย.) สถานีตำรวจภูธรศรีราชา จังหวัดชลบุรี นำโดย พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ บัวแดง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีราชา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี 2561 เพื่อสร้างความสามัคคีกันภายในหน่วยงาน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่ 12 กันยายน – 17 ตุลาคม 2561 ที่สนามกีฬาภายใน สภ.ศรีราชา โดยมี นายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี พ.ต.ท.โชติ ละม่อม รอง ผกก.สภ.ศรีราชา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน และมีคณะ กต.ตร.สภ.ศรีราชา นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนอำเภอศรีราชา เข้าร่วม
                สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีแดง สีชมพู และสีเขียว แบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล  แชร์บอล  เซปัคตะกร้อ เปตอง และชักกะเย่อ ซึ่งสร้างความสนุกสนานและสามัคคีให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใน สภ.ศรีราชา เป็นอย่างมาก
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ