saostar

Banner โฆษณา

กสท เตรียมสร้าง ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ ในพื้นที่แหลมฉบัง รับ EEC


กสท โทรคมนาคม รับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 สร้าง ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี นโยบาลประเทศไทย 4.0 และนโยบาลเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล

                วันนี้ ( 25 ก.ย.) นายวงกต วิจักรขณ์สังสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มหาชน ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์) เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี นโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบการดำเนินงาน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นถึงผลได้ผลเสียของการเกิดโครงการนี้ให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงาน  โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก และมีการเสนอความคิดเห็นให้กับผู้ดำเนินโครงการได้รับทราบปัญหาอีกด้วย ที่ห้องประชุมเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

                โดยนายวงกต วิจักรขณ์สังสิทธิ์ เปิดเผยว่า โครงการดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC ) ในการสร้างประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ จึงส่งเสริมด้านการวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน และผลักดันการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล จึงอนุมัติจัดตั้งโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (ดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์) ที่บนพื้นที่กว่า 700 ไร่ บริเวณพื้นที่ในสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศูนย์การลงทุนและการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมสำคัญของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไอทีซีเดิมของประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลยุคใหม่ เป็นศูนย์กลางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญของประเทศ ให้แข่งขันกับนานาประเทศได้ และจะเป็นเมืองต้นแบบของเมืองอัจฉริยะ อันเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะสำหรับพื้นที่อื่น ๆ

                ด้านนายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์ รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า  โครงการดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นยุคดิจิทัลในประเทศไทย แต่การทำแค่โครงสร้างยังไม่พอ ต้องเตรียมบุคลากรขึ้นมาด้วย ต้องเตรียมให้การศึกษาตั้งแต่ระดับประถม ระดับมัธยมขึ้นมา เพราะต่อไปดิจิทัลจะเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์เราจะขาดไม่ได้  โครงการนี้ยังมองเพียงว่าเราจะได้อะไรจากโครงการนี้มากไป เราเตรียมสถานที่ เตรียมความพร้อมทุกอย่างมาให้ แต่ปริมาณของผู้ที่จะมาลงทุนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นชัดเจน การสร้างการตลาดยังไงให้รองรับดิจิทัลพาร์ค ก็ยังไม่แน่ชัด

                “ที่ผ่านมาในโซนของสถานที่ก่อสร้างดิจิทัลพาร์ค เป็นศูนย์โทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ แต่ยังไม่ทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากนัก ยกตัวอย่างไฟเบอร์ออฟติคก็ยังไม่กระจายเข้าไปสู่ชุมชนรอบข้าง มีแต่โครงสร้างใหญ่แต่โครงสร้างย่อยยังไม่มี ซึ่งจุด ดิจิทัล พาร์ค จะต้องเป็นสมาร์ท ซิตี้ ที่ทันสมัย ที่รัฐบาลบอกเป็นสมาร์ท ซิตี้ 6 อย่าง ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใน การเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ต ส่วนทางด้านกายภาพทางด้านโลจิสติกส์  เช่นสถานีรถไฟความเร็วสูง ที่สถานีศรีราชา ก็ยังไม่มีสิ่งใดมารองรับ ถนนยังเป็นสองเลนวิ่งสวนกันอยู่เลย” นายกิติวุฒิ กล่าวข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ