saostar

Banner โฆษณา

เครือสหพัฒน์ โชว์แนวคิด 11 ในงาน ประชารัฐ@เครือสหพัฒน์ ศรีราชา ร่วมใจ


เครือสหพัฒน์ โชว์แนวคิด 11 โครงการประชารัฐ ในงาน "ประชารัฐ@เครือสหพัฒน์ ศรีราชา ร่วมใจ"เพื่อขอรับนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วันนี้ (20 ต.ค. ) นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์  พร้อมด้วย นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ร่วมกันเปิดงาน "ประชารัฐ @เครือสหพัฒน์ ศรีราชา ร่วมใจ"  โดยโชว์แนวคิดโครงการประชารัฐในเครือสหพัฒน์ 11 โครงการ พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษ ทั้งสอนอาชีพ อบรมความรู้ บริการทางการแพทย์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ ตัวแทนจากชุมชน รวมทั้งประชาชนอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก

นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ กล่าวว่า เครือสหพัฒน์ได้ริเริ่มดำเนินโครงการประชารัฐมาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และประชารัฐเพื่อสังคม ในระหว่าง วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2561 ที่สนามกีฬากลางเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ภายในงานมีการจำหน่ายอาหารและสินค้าโอทอป จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน

สำหรับโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ที่นำมาจัดแสดงในงานมีทั้งสิ้น 11 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ  โครงการนาฏศิลป์ไทยสู่เยาวชน พัฒนศิลป์สร้างคนสืบทอดวัฒนธรรมไทย โครงการ Sahapat admission โครงการ Science on Mobile โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ โครงการสอนเย็บผ้า สร้างอาชีพสู่สังคม โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา จังหวัดลำพูน โครงการปลูกไผ่คืนผืนป่า สร้างอาชีพ โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านมเพื่อชุมชน โครงการ LION Oral Health Promotion and Prevention และโครงการประชารัฐร่วมใจ ILC หัวใจสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อม 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ