saostar

Banner โฆษณา

อดีตรองนายกรัฐมนตรีเปิดกีฬาในเครือเซนต์คาเบรียลครั้งที่ 16


การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมี สถาบันในเครือเข้าร่วมทั้ง 17 โรง

วันนี้ ( 19 ต.ค. ) นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  พร้อมด้วยผู้อำนวยการทั้ง 17 สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน  ร่วมในพิธีเปิด โดยมี ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผอ.โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ในฐานะประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน ภารดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผอ.โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในฐานะประธานฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ ครูอาจารย์จากโรงเรียนสถาบันต่างๆในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 2,500 คน

                การแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกตามความสามารถในด้านกีฬา มีการร่วมคิด ร่วมวางแผน ก่อให้เกิดการประสานในการทำงาน สิ่งสำคัญที่สุดในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ไม่ใช่ชัยชนะ แต่เป็นการเชื่อมความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมของทุกคน นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของสถานบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน

                การแข่งขันทั้งหมดมี 12  ประเภทได้แก่ กรีฑา , ฟุตบอล, บาสเกตบอล, เซปักตะกร้อ, เทนนิส, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, หมากล้อม, สแต็ค,หุ่นยนต์ , อีสปอร์ต ,และการประกวดดนตรี รวมการแข่งขันทั้งสิ้น 122 รายการ รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับหนึ่งจากทุกประเภทกีฬาและกรีฑา รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยทั้ง 17 สถาบันได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกมัธยม ), โรงเรียนอัสสัมชัญ(แผนกประถม ), โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม ), โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ( แผนกประถม ), โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ, โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา, โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ,โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ,โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง , โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง, โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา , มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี , โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ , โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม  และโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ