saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชาจัดประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา


อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส  ไร้ผักตบชวา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการคืนแหล่งน้ำใสสะอาดให้กับประชาชน

เมื่อเวลา10.00 น. นายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชาได้เดินทางมาเป็นประธานเปิด โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใสไร้ผักตบชวา บริเวณพื้นที่ฝายตาจุ้ย หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี.  โดยมี นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินพร้อมสมาชิก และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนชนให้การต้อนรับ
โครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา  ซึ่งทางอำเภอศรีราชาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ได้จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการจัดเก็บผักตบชวา เพื่อเป็นการคืนแหล่งน้ำใสสะอาดให้กับประชาชน

 โดยการจัดกิจกรรมนี้เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบประชารัฐ มีหน่วยงานต่างๆและประชาชนตำบล.บ่อวินเข้าร่วมจำนวนกว่า 300 คนประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน  ทหาเรือจากกองพันต่อสู้อากาศยานชายฝังที่.12 กองร้อยอส.อำเภอ.ศรีราชา กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต่างๆในพื้นที่อำเภอศรีราชา  หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และประชาชนตำบลบ่อวินและอาสาสมัครจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆกว่า200คน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ชาวบ้านบริเวณหมู่ที่ 3 ตำบล.บ่อวิน อำเภอ.ศรีราชา จังหวัด.ชลบุรี ได้แหล่งน้ำที่ใสสะอาดและลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้มากขึ้น
 ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ