saostar

Banner โฆษณา

ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

 ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เนื่องในวันผู้สูงอายุสากล ประจำปี 2561

 ที่ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย  ตำบลบางพระ นายแพทย์สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาดชาดไทย เป็นประธานเปิดงานโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุสากล

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการสร้างและส่งเสริมสุขภาพของตนเอง เกิดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างประชากรไทย เข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ อันเนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทำให้ประชากร มีอายุมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ประชากรผู้สูงอายุ จะเป็นกลุ่มคน ที่มีจำนวนมากที่สุด ในสังคม ในอนาคตอันใกล้นี้

ภายในโครงการ จัดให้มี การมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมไขปัญหาทางโภชนาการที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ  การให้บริการด้านสุขภาพฟัน บริการคัดกรองสมองเสื่อม ตรวจมวลกาย เพื่อรับสภาวะสุขภาพ งานประดิษฐ์สอนทำพวงกุญแจ และท่าออกกำลังกาย ให้เหมาะสมช่วงวัยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ