saostar

Banner โฆษณา

กรมทางหลวง แก้รถติดบางพระ เตรียมสร้างสะพานข้ามคลองสุครีบ


กรมทางหลวง จัดประชุมสอบถามความคิดเห็นประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสุครีบ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ด้านผู้นำท้องถิ่นฝาก ดูแลชาวบ้านบริเวณจุดแยก-เชื่อมต่อได้รับความสะดวกด้วย

วันนี้(11 ต.ค.) นายนิติ  วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสุครีบ  บนทางหลวงหมายเลข 3 กม.112+875  ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีข้าราชการ ,ผู้นำชุมชน ,เอกชน และประชาชน , เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ด้านนายเอนก  สงสระบุญ  วิศวกรงานทาง กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสุครีบ เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดชลบุรี ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 เส้นทางบางแสน-พัทยา และเพิ่มประสิทธิภาพทางแยก จุดกลับรถ รวมทั้งระบบระบายน้ำ

โครงการดังกล่าวจะเป็นการก่อสร้างยกระดับสะพานข้ามคลอง ที่สามารถใช้ประโยชน์เป็นทางกลับรถได้ และเป็นการบรรเทาปัญหาการติดขัดของจราจร โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญจะทำให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรมากยิ่งขึ้น

สำหรับวันนี้ เป็นการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ในงานศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้การพัฒนาโครงการสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพสังคม ชุมชนในพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการระดมความคิดเห็นร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้พื้นที่ต่อไป

โดยโครงการดังกล่าวนั้น คาดว่าจะศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2562 จากนั้นจะส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EIA.) พิจารณา โดยจะแล้วเสร็จปลายปี 2562 และในช่วงปี 2563 จะดำเนินการหาผู้รับเหมา และก่อสร้าง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง  2 ปีเศษ แล้วเสร็จในปี 2565 นี้ โดยใช้งบในการก่อสร้างครั้งนี้ ประมาณ 273 ล้านบาท


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ