saostar

Banner โฆษณา

ตำรวจศรีราชา ร่วม กต.ตร.สภ.ศรีราชา จัดกิจกรรมวันตำรวจไทย


                ผู้กำกับการสภ.ศรีราชาและ คณะ กต.ตร.สภ.ศรีราชา ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันตำรวจไทย โดยมีหน่วยงานข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย

วันนี้ (17 ต.ค.) สถานีตำรวจภูธรศรีราชา จ.ชลบุรี โดย พ.ต.อ.เรืองศักดิ์ บัวแดง  ผกก.สภ.ศรีราชา และ นายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธาน กต.ตร.สภ.ศรีราชา  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตามนโยบาย สตช. ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัด สภ.ศรีราชา จัดทำบุญเลี้ยงเพลพระ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตไปแล้ว ก่อนจะร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น และเป็นกันเอง และหลังจากนั้นยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในระหว่าง ทีม กต.ตร.สภศรีราชา พบกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีราชา รวมทั้งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของแม่บ้านตำรวจ ใน สภ.ศรีราชา เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีกันในหน่วยงานอีกด้วย

สำหรับ วันตำรวจไทยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2458 ซึ่งในอดีตเป็นวันประกาศรวมกรมพลตระเวน กับกรมตำรวจภูธร เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมตำรวจ ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมตำรวจจึงได้ยึดถือเอาวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธี วันตำรวจ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2492 ซึ่งในขณะนั้น พล.ต.อ.หลวงชาติ ตระการโกศล เป็นอธิบดีกรมตำรวจ และมี จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี

กระทั่งเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ได้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงให้วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (17 ตุลาคม พ.ศ.2541) เป็นวันตำรวจไทย แทนวันที่ 13 ตุลาคมในอดีต เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และเทิดทูนพระองค์ท่านข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ