saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลสมเด็จฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาจัดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ คล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ที่  อาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณศรีราชา ได้มีการจัดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ด้วยในวันที่ 13 ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวชย์นุชประยูร  ผู้ช่วยเลขา ธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณศรีราชา กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาเป็นล้นพ้น 

จากนั้น ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ โดยมี นิทรรศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณศรีราชาการ โครงการพระราชดำริ กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งยังมีการ แจกต้นไม้ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ และการ ให้บริการประชาชน ในการให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจทางห้องปฏิบัติการหน้าที่ตรวจคัดกรองมะเร็ง ให้คำแนะนำเรื่องยาและการตรวจสารสเตียรอยด์ในยาลูกกลอนและครีม การตรวจมวลกระดูก การให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการ
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ