saostar

Banner โฆษณา

โรบินสันศรีราชา ทำนมเทียม พร้อมมอบกางเกงในใหม่เพื่อผู้หญิงหลังกำแพงสูง


            โรบินสันศรีราชา รณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม ให้จิตอาสาร่วมกันเย็บเต้านมเทียมเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ผ่านทางโรงพยาบาลต่างๆ ของรัฐ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งร่วมบริจาคกางเกงชั้นในใหม่ให้กับหญิงในทัณฑสถานหญิงจังหวัดชลบุรี

วันนี้ ( 17 ต.ค. ) นายวัฒชนะ  แก้วสุริยอร่าม  ผู้จัดการทั่วไป โรบินสัน สาขา ศรีราชา  โรบินสัน สาขาศรีราชา จัดโครงการ ROBINSON LINGERIE SHARING ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม11 พฤศจิกายน 2561 เพื่อร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม โดยการเย็บเต้านมเทียม โดยเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ผ่านทางโรงพยาบาลต่างๆ ของรัฐ ทั่วประเทศ รวมทั้งร่วมบริจาค กางเกงชั้นในใหม่เพื่อสุขอนามัย ให้กับ ผู้หญิงหลังกำแพงสูง โดยมี นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา  นางโสภิต  โหมดม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องจากวันพุธที่ 3 ของเดือนตุลาคม  ซึ่งกำหนดให้เป็น วัน Bra Day” และในเดือนตุลาคมของทุกๆปี  ยังเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม จึงได้จัดกิจกรรม One Day Kick Off  โครงการนี้ขึ้น  เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิง หันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ผ่านการเสวนาเรื่อง ใช้ชีวิตอย่างไร...ให้ห่างไกลมะเร็งเต้านมพร้อมเชิญชวนลูกค้าจิตอาสา มาร่วมกัน เย็บเต้านมเทียมเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ผ่านทางโรงพยาบาลต่างๆ ของรัฐ ทั่วประเทศ อีกด้วย

                รวมทั้งยังร่วมกับลูกค้าโรบินสันร่วมกันบริจาคกางเกงในใหม่เพื่อสุขอนามัย ก่อนนำไปมอบให้กับผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงจังหวัดชลบุรี ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงจำนวนถึง 1,260 คน โดยต้องโทษมาจากการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดถึง 80 % ของจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด

                นางโสภิต  โหมดม่วง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ต้องขอขอบคุณดรบินสันที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา สิ่งที่มอบให้มีประโยชน์กับผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ต้องขังหญิงในปัจจุบันมีจำนวน 1,260 คน มาจากคดียาเสพติดประมาณ 80%  ซึ่งชุดชั้นในมีความจำเป็นกับผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมาก ในเรื่องสุขอนามัยของผู้ต้องขัง ในตอนนี้ผู้ต้องขังหญิงที่เข้ามาใหม่ก็เริ่มมีอายุน้อยลง อายุประมาณ 20 ปีก็ต้องโทษแล้ว ซึ่งทัณฑสถานหญิงอยากให้มีการบำบัดมากกว่า เนื่องจากถ้าเข้าไปอยู่ด้านในแล้วจะไปเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ดีออกมา แต่ทางทัณฑสถานหญิงก็มีโครงการฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมามีงานทำด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ