saostar

Banner โฆษณา

เอสโซ่ มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน 468 ทุน เป็นเงินกว่าหนึ่งล้านสามแสนบาท


โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่  ศรีราชาจัดพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และพนักงานให้แก่นักเรียนในเขตอำเภอศรีราชา  จำนวน 468 ทุน  รวมเป็นเงิน 1,340,000 บาท

วันนี้ ( 23 พ.ย. )นายธวัชชัย รอดงาม ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา  กองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และพนักงานประจำปีพ.ศ. 2561  ให้แก่นักเรียนในเขตอำเภอศรีราชา  จำนวน 468 ทุน  รวมเป็นเงิน 1,340,000 บาท  โดยมี นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการ และผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่  ศรีราชา เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานทางการศึกษา, และผู้บริหารของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่  ศรีราชา ร่วมเป็นเกียรติ  พิธีมอบจัดขึ้น ณ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่  ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กองทุนการศึกษา โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา”  ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542  ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่น  ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชุมชนในอนาคต และได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2560 พนักงานบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัด ได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชาได้ถึง 468 ทุน  ดังนี้ระดับประถมศึกษา   จำนวน  203 ทุน  ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็น 406,000 บาท   มัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  126  ทุน  ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็น 378,000 บาทมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา จำนวน139 ทุน   ทุนละ 4,000 บาท     รวมเป็น 556,000 บาท รวมยอดเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,340,000 บาท


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ