saostar

Banner โฆษณา

ศุลกากรแหลมฉบังแถลงตรวจจับวัสดุกัมมันตรังสีผิดกฎหมายเก็บกู้ไว้ในที่ปลอดภัยแล้ว


                ศุลกากรแหลมฉบัง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงตรวจจับวัสดุกัมมันตรังสีผิดกฎหมาย พบวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 (Cs-137) น้ำหนักประมาณ 200 กรัม ซึ่งได้เก็บกู้นำไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้ว ไม่มีการแผ่รังสีหรือตกค้าง พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายแล้ว

                วันนี้ (13 พ.ย. )นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายพิสิฎฐ์ สุนทราภัย ตัวแทนจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ นายนิคม ประเสริฐเชี่ยวชาญ ตัวแทนจากสำนักงานเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ร.ต.อ.ธนาบดี ธูปเทียนรัฐ ตัวแทนจากท่าเรือแหลมฉบัง และ พ.ต.อ.ปรีชา สมสถาน ปู้กำกับการ สภ.แหลมฉบัง ได้ร่วมกันแถลง การตรวจจับวัสดุกัมมันตรังสีผิดกฎหมาย ซึ่งศุลกากรได้ตรวจพบตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าเพื่อส่งออกประเทศปลายทางอินเดีย ผ่านทางท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ปส. โดยละเอียดพบวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 (Cs-137) น้ำหนักประมาณ 200 กรัม และ เจ้าหน้าที่ สทน. ได้ทำการเก็บกู้ซีเซียม-137 ซึ่งกำกับดูแลความปลอดภัยโดย ปส. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร สทบ. สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  เปิดเผยว่า ศุลกากรได้ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าหมายเลข INLU2105838  ตามใบขนสินค้าขาออกเลขที่ A018-1610906119 สำแดงสินค้าประเภทเศษอลูมิเนียม น้ำหนัก 26,340 KGM ประเทศปลายทางอินเดีย โดยตู้สินค้าดังกล่าวผ่านการตรวจสอบโดยอุปกรณ์ Radiation Portal Monitor (RPM) พบการแผ่รังสีเกินกว่าค่ามาตรฐานจึงไม่สามารถรับบัตรผ่านเข้าทำเนียบท่าเรือเพื่อนำตู้คอนเทนเนอร์สินค้าเข้าวางเพื่อรอส่งออกได้ จึงต้องนำตู้คอนเทนเนอร์สินค้าดังกล่าวมาตรวจสอบยังสถานีตรวจสอบขั้นที่ 2 พบการแผ่รังสีของ ซีเซียม- 137 (Cs-137) และได้ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดกัมมันตรังสีแบบมือถือ เพื่อยืนยันผลการตรวจสอบในตู้สินค้า และดำเนินการเปิดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อคัดแยกวัสดุปนเปื้อนให้กับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และ ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงแผนการดำเนินการกับตู้คอนเทนเนอร์สินค้าพบ วัสดุกัมมันตรังสี ซีเซียม 137 (Cs-137) น้ำหนักประมาณ 200 กรัม โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ส่งมอบให้ สทน. เก็บรักษาเพื่อความปลอดภัยโดยมีมีรังสีตกค้างหรือฟุ้งกระจายในพื้นที่ที่ตรวจพบ และรอการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

สำหรับคุณสมบัติทางรังสีของซีเซียม-137 (Cs-137) เป็นไอโซโทปรังสี  นิยมนำไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนประกอบในเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เช่น เครื่องวัดความหนาของวัสดุ เครื่องวัดการไหลของของเหลว เป็นต้น และใช้เป็นต้นกำเนิดรังสีในการรักษามะเร็ง ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีที่พบคาดว่าจะเป็นส่วนประกอบของเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม สำหรับอันตรายของวัสดุกัมมันตรังสีที่ตรวจพบนั้น เนื่องจากมีสภาพเป็นของแข็งจึงไม่มีการเปรอะเปื้อนหรือฟุ้งกระจาย จึงมีเพียงความเป็นอันตรายจากการแผ่รังสีออกมา ซึ่งรังสีในปริมาณเท่านี้ถ้าอยู่ในระยะเกิน 1 เมตรจะไม่ส่งผลใดใดต่อสุขภาพ แต่ถ้าอยู่ร่วมกันนานประมาณ 1 ปี ถึงจะส่งผลต่อสุขภาพได้
                



ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ