saostar

Banner โฆษณา

รมช คมนาคมเชื่อศักยภาพท่าเรือแหลมฉบังก้าวขึ้นสู่ท่าเรือชั้นนำของโลกได้แน่


รมช.คมนาคม มั่นใจท่าเรือแหลมฉบัง ก้าวสู่ท่าเรือชั้นนำของโลก ได้ในเร็วๆนี้ หลังมีเรือแม่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ยาวเกือบ 400  เมตร แวะท่าเรือแหลมฉบัง คาดว่าท่าเรือเฟส 3 เสร็จ เรือแม่เส้นทางสายยุโรป ,แปซิฟิก และอีกหลายๆสายมาท่าแหลมฉบังอย่างแน่นอน

วันนี้( 25 พ.ย.) นายไพรินทร์  ชูโชติถาวร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายศิริ จิระพงษ์พันธ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะ ตรวจราชการ เดินทางมาตรวจราชการ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมาดูความเจริญก้าวหน้าภายในท่าเรือแหลมฉบัง บริเวณหอสูงท่าเรือแหลมฉบัง จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมเรือ ONE  COLUMBA  เรือแม่ขนาดใหญ่ ที่มารับสินค้าเป็นครั้งแรกที่ ท่าเทียบเรือ D 1  ท่าเรือแหลมฉบัง ของบริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด โดยเป็นสายเดินเรือที่เกิดจากการรวมกลุ่มของสายเดินเรือจากประเทศญี่ปุ่น  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก มีความยาวเกือบ 400  เมตร สามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ครั้งละ  14,000   ตู้ 

นายไพรินทร์  กล่าวว่า ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีการเจริญเติบโต ทัดเทียบกับท่าเรือชั้นนำของนานาอารยประเทศ และในอนาคตท่าเรือแหลมฉบังจะก้าวขึ้นสู่ระดับโลก  เพราะท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ได้ออกแบบเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ดังกล่าวเช่นกัน ที่สำคัญรัฐบาลพร้อมจะพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกต่อไป

โดยหลังจากนี้ต่อไปจะมีเรือแม่ขนาดใหญ่  แวะเข้ามาที่ท่าเรือแหลมฉบัง อีกหลายสายเดินเรือ ทั้งเส้นทางสายยุโรป ,เส้นทางสายแปซิฟิก และอีกหลายๆสายมาที่ท่าเรือแหลมฉบังอย่างแน่นอน ซึ่งจะเป็นการยืนยันว่า ท่าเรือแหลมฉบังที่เปิดดำเนินการมากว่า 30  กว่าปี และจะกลายเป็นท่าเรือชั้นนำของโลก

นายไพรินทร์  กล่าวต่อไปว่า ในอดีตเรือบรรทุกตู้สินค้า ที่ออกจากท่าเรือแหลมฉบังแล้วจะต้องไปขนถ่ายตู้สินค้าไปถ่ายขึ้นเรือแม่ ที่ประเทศสิงคโปร์หรือฮ่องกง แต่ขณะนี้มีเรือแม่ได้มาจอดที่ท่าเรือแหลมฉบัง และเป็นต้นทางของการเดินเรือสายยุโรป ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเกิดความสะดวกและอัตราค่าระวางตู้สินค้าจะลดลงอย่างมาก ที่สำคัญจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางสั้น  เพราะเรือแม่จะวิ่งเร็ว

นอกจากนั้นในอนาคตทางรัฐบาล พร้อมจะให้การสนับสนุนด้านทรานชิปเม้นท์  ต่อสายการเดินเรือต่างๆ  เพื่อให้บริการที่สะดวกสบายกับผู้มาใช้บริการท่าเรือแหลมฉบังโดยได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่จะให้บริการด้านเชื้อเพลิง ,น้ำสะอาด และอาหารต่างๆ กับเรือขนาดใหญ่ ที่มาเทียบท่าแหลมฉบัง


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ