saostar

Banner โฆษณา

นายอำเภอศรีราชารับคฑาต่อบางละมุง หมอชวนวิ่งเขตอำเภอศรีราชา


            นายอำเภอศรีราชารับคฑาต่อนายอำเภอบางละมุง ในโครงการหมอชวนวิ่ง สายภาคตะวันออก เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยมีการส่งมอบกัน 7 จุด ก่อนส่งต่อให้อำเภอเมืองชลบุรีต่อไป

                วันนี้ ( 23 พ.ย. ) นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบคฑาต่อจากตัวแทนนายอำเภอบางละมุง ในโครงการหมอชวนวิ่ง  50 ปี แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุขเพื่อหารายได้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แพทยสภา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบนอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยแพทยสภา ได้ให้แต่ละจังหวัดจัดให้มีการเดินวิ่ง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีนายกมณต์  อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา นายแพทย์ราเมศร์ อำไพพิศ ผอ.โรงพยาบาลแหลมฉบัง นางจินดาถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง รวมทั้งนักวิ่งร่วมให้การต้อนรับกว่าสองร้อยคน

                สำหรับในอำเภอศรีราชาจะแบ่งจุดส่งมอบคฑาเป็น 7 จุดได้แก่ ตลาดนัดเดอะวัน (ตลาดโดม อ่าวอุดม) จุดสายตรวจผาแดง จุดเทศบาลเมืองศรีราชา จุดที่ว่าการอำเภอศรีราชา จุดปั๊ม ปตท.สุขุมวิท จุดเทศบาลตำบลบางพระ และจุดหน้ากองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 บางพระ ก่อนที่จะไปส่งมอบคฑาให้กับนายอำเภอเมืองชลบุรีต่อไปที่ปั๊ม ปตท.ตลาดหนองมน

                 เนื่องด้วยแพทยสภาได้จัดโครงการหมอชวนวิ่ง เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นกิจกรรมหมอชวนวิ่งทั่วประเทศ ส่งต่อกันเป็นทอด ๆ จากจังหวัดสู่จังหวัด ในส่วนของภาคตะวันออกสาย 2 วิ่งจากจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ ไปสิ้นสุดจุดหมายที่กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 พฤศจิกายนต่อไป


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ