saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชา เข้มห้ามจำหน่ายพลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย ในพื้นที่เด็ดขาด


อำเภอศรีราชา สนธิกำลังทหาร ตำรวจ  ตรวจเข้มร้านค้าแอบลักลอบจำหน่าย พลุ ดอกไม้ไฟ  โคมไฟ  ในพื้นที่เมืองศรีราชา ห้ามจำหน่ายเด็ดขาด เพื่อลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้(20 พ.ย. 2561)   นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา   ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา    นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดปกครองอำเภอศรีราชา  พร้อม ทหาร คสช.อำเภอศรีราชา  ตำรวจ  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา   ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้ารอบตลาดเทศบาลเมืองศรีราชา  ป้องกันการแอบลักลอบจำหน่ายพลุดอกไม้ไฟ และโคมลอย  ตามมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยบั้งไฟ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ จังหวัดชลบุรี  โดยเด็ดขาด

ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบว่ามีร้านแอบลักลอบจำหน่ายพลุดอกไม้ไฟแต่อย่างใด  พร้อมให้ความร่วมมือในการไม่จำหน่ายพลุดอกไม้ไฟที่มีอานุภาพที่รุนแรง  อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์และกำชับให้ผู้ประกอบการแต่ละร้านห้ามโดยเด็ดขาดและให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด  หากพบว่ามีการฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดทันที  หลังประกาศห้ามจำหน่ายแล้วในช่วงเทศกาลลอยกระทง  เนื่องจากในพื้นที่อำเภอศรีราชานั้นอยู่ใกล้กับโรงกลั่นน้ำมัน  คลังก๊าซ  แหล่งกักเก็บเชื้อเพลิงขนาดใหญ่  ทั้งไทยออยล์ เอสโซ่ และ ปตท.  ซึ่งเกรงว่าจะทำให้เกิดอันตรายแล้วจะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงตามมาได้ จึงต้องเข้มงวดอย่างเด็ดขาดหากตรวจพบว่ามีการจำหน่าย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ