saostar

Banner โฆษณา

รพ สมเด็จฯ ณ ศรีราชา พาผู้ป่วยสืบสานประเพณีลอยกระทง ขอพร สะเดาะเคราะห์


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมพาผู้ป่วยสืบสานประเพณีลอยกระทง ที่บริเวณชายทะเลของโรงพยาบาล โดยนำกระทงไปให้ผู้ป่วยที่ลุกจากเตียงไม่ได้อธิษฐานขอพร เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ป่วย  และยังถือว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้หายจากการป่วยโดยเร็ววันตามความเชื่อด้วย

วันนี้ (22 พ.ย. 2561)  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา   พร้อมคณะผู้บริหาร  คณาจารย์แพทย์   นิสิตแพทย์  ร่วมจัดกิจกรรมพาผู้ป่วยสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561  ชายทะเลของโรงพยาบาล   จังหวัดชลบุรี   โดยให้คณะแพทย์ นิสิตแพทย์นำกระทงไปให้ผู้ป่วยที่ลุกจากเตียงไม่ได้ตามเตียง ได้อธิษฐานขอพร ตามความเชื่อว่า การลอยกระทงนั้นถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ในการเจ็บป่วย เพื่อให้ลอยไปกับสายน้ำ  รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม  ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการเช่นนี้ติดต่อมานานหลายปี  ก่อนจะนำไปกระทงที่ผู้ป่วยได้อธิษฐานแล้วไปลอยในทะเลให้ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยในการต่อสู้กับโรคภัยที่เป็นอยู่ โดยญาติผู้ป่วยบ้างรายก็ติดเล็บหรือเส้นผมของผู้ป่วยใส่ไปเพื่อลอยสิ่งไม่ดีปล่อยไปกับทะเลตามความเชื่อด้วย

สำหรับกิจกรรมนิสิตแพทย์พาผู้ป่วยสืบสานประเพณีลอยกระทง นี้ ทุกฝ่ายของทางโรงพยาบาลฯได้เห็นความสำคัญของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่ ที่ต้องอยู่รับการรักษาในโรงพยาบาลพบกับสิ่งแวดล้อมและบุคคลที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจต้องได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน  และประเพณีนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน ทางโรงพยาบาลสมเด็จฯพร้อมนิสิตแพทย์จึงได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสุขเล็กๆ น้อย ๆ และสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้กับผู้ป่วยเหล่านี้   อีกทั้งยังเป็นการช่วยสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงสืบต่อไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ