saostar

Banner โฆษณา

บันเทิง !! พาราด็อกซ์ ควง บิ๊กแอส เล่นคอนเสิร์ตเพื่อนกัน อัสสัมชัญศรีราชา


สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล เพื่อนกันอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และพนักงาน โดยมีวงบิ๊กแอส และพาราด็อกซื มาให้ความบันเทิง

ภราดาด๊อกเตอร์ ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประธานในพิธีเปิด การแสดงมหกรรมคอนเสิร์ต การกุศล เพื่อนกัน อัสสัมชัญศรีราชา ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยมีนายพงษ์สวัสดิ์  รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในนามของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ต การกุศลกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในรายการนี้ ที่บริเวณเวทีการแสดงชั่วคราว สนามสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

                การจัดการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ต การกุศลฯ ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และพนักงาน และเพื่อความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ สร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ ร่วมต้านยาเสพติด ในการจัดการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตการกุศล ฯ ในวันนี้ ได้จัดให้มีนักร้องและศิลปินวงดนตรีเข้าร่วมการแสดง จำนวน 2 วง ได้แก่ ศิลปินนักร้องวง PARADOX และ วง BIG ASS ซึ่งก็ได้สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมชมเป็นอย่างมาก


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ