saostar

Banner โฆษณา

ไทย-สวีเดน เปิดสถานีดาวเทียมขนาดใหญ่ ที่ศูนย์จิสด้า จ.ชลบุรี

 ไทย-สวีเดน เปิดสถานีดาวเทียมขนาดใหญ่ ที่ศูนย์จิสด้า  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  พร้อมเดินหน้าผลักดันธุรกิจอวกาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพราะมั่นใจในศักยภาพของไทย

วันนี้(23 พ.ย.) นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท  Swedish Space Corporation (SSC) รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลประเทศสวีเดน ร่วมพิธีเปิดสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมของ SSC ในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Leif  Osterbo    ประธานกรรมการบริหาร Satellite Management Service , Mr. Alf Oskog  รองประธานกรรมการบริหาร region APAC  จากบริษัท SSC  Swedish Space Corporation และ Mr. Par  Skanberg  เลขานุการเอกสถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงานในครั้งนี้

นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการลงทุนด้านธุรกิจอวกาศของบริษัทต่างประเทศในประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของรัฐบาลสวีเดนและบริษัท SSC ต่อนโยบายและศักยภาพด้านอวกาศของไทยในพื้นที่ EEC เพื่อหวังจะให้พื้นที่ EEC เป็นฐานสำคัญในการขยายธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวกับอวกาศ

นอกจากนั้น ยังเป็นจุดศูนย์รวมในการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมอวกาศในภูมิภาค อาทิ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อีกทั้ง ยังช่วยผลักดันให้ไทยเข้าสู่ Global  value  chain ด้านอวกาศอย่างเป็นรูปธรรม

นายอานนท์  กล่าวต่อไปว่า  ความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งบริษัท SSC ได้ใช้ดาวเทียมของสวีเดนเพื่อให้บริการติดตามยืนยันตำแหน่งของดาวเทียมค้างฟ้าที่อยู่ในห้วงอวกาศในซีกโลกภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกรวมถึงการให้บริการกับดาวเทียมนำทางของญี่ปุ่น (QZSS) จนมาถึงปัจจุบัน ด้วยศักยภาพด้านอวกาศของไทยได้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกมากขึ้น และความเหมาะสมทั้งในด้านทำเลที่ตั้ง บุคลากร

ที่สำคัญได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลไทยทำให้ทางรัฐบาลประเทศสวีเดนและบริษัท SSC ตัดสินใจลงทุนตั้งสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดใหญ่ในพื้นที่ของจิสด้า เพื่อดำเนินธุรกิจบริการถ่ายภาพและข้อมูลจากดาวเทียมแก่ประเทศในภูมิภาคนี้ โดยให้จิสด้าเป็นผู้ควบคุมและดูแลสถานีดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาทภายใน 20 ปีนี้

ด้านMr. Leif  Osterbo  ประธานกรรมการบริหาร Satellite Management Service กล่าวว่า การร่วมมือในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียของ SSC ในการติดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียม เนื่องจากทาง SSC มีผู้ใช้บริการข้อมูลดาวเทียมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการขยายพื้นที่รับสัญญาณดาวเทียมไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก อีกทั้งประเทศไทยได้เคยมีความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดาวเทียมกับทาง SSC อยู่แล้วจึงทำให้ทาง SSC เห็นถึงศักยภาพด้านอวกาศและร่วมมือกันจัดตั้งสถานีดาวเทียมดังกล่าว

“ทาง SSC มีความยินดีที่ได้จัดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณดาวเทียมบนพื้นที่อุทยารังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อขยายขอบเขตการรับสัญญาณดาวเทียมไปทั่วโลก แต่เพื่อที่จะได้ร่วมมือกันสร้างความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรม และการบริการที่เกี่ยวกับอวกาศเพื่อที่จะพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมต่อไปในอนาคต” Mr. Leif Osterbo  กล่าว
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ