saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชา จัดขบวนแห่ ประเพณีลอยกระทง เป็นปีแรก อย่างยิ่งใหญ่

 เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดพิธีแห่ริ้วขบวน ประเพณีลอยกระทง เป็นปีแรก เพื่อสืบสานประเพณีไทย ที่ได้สืบทอดกันมาช้านาน โดยหนูน้อยนพมาศในปีนี้ได้แก่ เด็กหญิงธัญชนก ธิวะโต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเดินขบวนกว่าพันคน

ที่ ด้านหน้าเทศบาลเมืองศรีราชา ได้มีการ จัดริ้วขบวน แห่ประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีไทย ที่ได้สืบทอดกันมาช้านาน โดยมีนายธานีรัตนานนท์นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายพันศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายก องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน รวมทั้ง คณะครูนักเรียน ของโรงเรียน เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา รวมกว่า 1,000 คน ร่วมแต่งชุดไทย ชุดขบวนกลองยาว เดินในริ้วขบวนครั้งนี้ โดยขบวน ได้เริ่มออกจาก เทศบาลเมืองศรีราชา ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งมีประชาชน ที่อยู่ในเส้นทางที่ขบวนเดินผ่าน ให้ความสนใจ ออกมาชมริ้วขบวน จำนวนมาก และไปสิ้นสุด ริ้วขบวน ที่สวนสุขภาพเกาะลอย ซึ่งปีนี้ เป็นการจัดริ้วขบวนเดิน เป็นปีแรก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณี ลอยกระทง และปลูกฝัง ให้เด็กและเยาวชน ได้เกิดจิตสำนึก ในการที่ จะได้ร่วม อนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงาม สืบต่อไป ภายในงานยังมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

สำหรับผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ เทศกาลลอยกระทง เทศบาลเมืองศรีราชา ชนะเลิศได้แก่ เด็กหญิงธัญชนก ธิวะโต  ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เด็กหญิงสุทธิตา มาตานนท์ รองชนะเลิศอันดับที่สอง ได้แก่ เด็กหญิงคุนันญา ชูสกุล ซึ่งได้รางวัลขวัญใจช่างภาพไปด้วย รองชนะเลิศอันดับที่สาม ได้แก่ เด็กหญิงอภิชญา จันทนุปาน และรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ได้แก่ เด็กหญิงปพิชญา ธะนวลข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ