saostar

Banner โฆษณา

กตัญญุตา สถาปนาสถาบัน ราตรีสัมพันธ์ วันลีลาวดีบาน

 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์  ศรีราชา จัดงาน “กตัญญุตา สถาปนาสถาบัน ราตรีสัมพันธ์ วันลีลาวดีบาน” ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลาย หลากหลายรูปแบบอย่างสวยงามตระการตา

วันนี้ (21 ธ.ค. 2561) นายนิติ  วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยนางปัทมา  วิวัฒน์วานิช  นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา  ร่วมเป็นประธานเปิดงาน “กตัญญุตา สถาปนาสถาบัน ราตรีสัมพันธ์ วันลีลาวดีบาน ” ประจำปีการศึกษา  2561 ณ ลานหน้าอาคารวัชรวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยมีเซอร์มอนิกา ประทุมเทา อธิการิณี พร้อมคณะเซอร์ ร่วมให้การต้อนรับ
โดยภายในงาน กลุ่มผู้ปกครองเด็กนักเรียนได้ร่วมรับประทานอาหาร พร้อมชมการแสดงของเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  รวมกว่า 20 ชุด อย่างสวยงามตระการตา ให้เหล่าแขกผู้มีเกียรติ ,ผู้ปกครองนักเรียน และคณะเซอร์  ได้ชมอย่างจุใจ


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ