saostar

Banner โฆษณา

สมาคมสื่อมวลชนศรีราชาจัดกิจกรรม สื่อ เลี้ยง น้อง อิ่มท้อง อิ่มใจ

  
สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี  จัดกิจกรรม เพื่อสังคมโครงการ สื่อ เลี้ยง น้อง อิ่มท้อง อิ่มใจ  ณ โรงเรียนวัดเขาฉลาก ตำบลบางพระ

วันนี้ (20 ธ.ค. ) นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวชนศรีราชา พร้อมคณะที่ปรึกษา  คณะกรรมการบริหารสมาคม สมาชิก สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อสังคมโครงการ สื่อ เลี้ยง น้อง อิ่มท้อง อิ่มใจ ณ โรงเรียนวัดเขาฉลาก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา  โดยมีนายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชาเป็นประธาน พร้อมนายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำ โครงการเพื่อสังคมนี้ขึ้นเพื่อนำประโยชน์คืนสู่สังคมด้วยการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ นักเรียน การจัดกิจกรรมสันทนาการมอบของขวัญของรางวัลจำนวนมากและเพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันการศึกษาโดยจัดทำ ถนนนี้เพื่อน้องเพื่อการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้น้องๆ ในวัยเรียน พร้อมทั้งสร้างสีสันด้วยกิจกรรมสันทนาการ ต่างๆ มอบของขวัญของรางวัล สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับน้องๆนักเรียน

                นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัติรย์ด้วยการร่วมใจกันปลูก ต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ไทยอันทรงคุณค่า ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูล รัชกาลที่ 10เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โรงเรียนวัดเขาฉลาก  อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศภายในกิจกรรมก็เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ