saostar

Banner โฆษณา

รัฐและเอกชนศรีราชา ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๙


หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอำเภอศรีราชา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (5 ธ.ค.) ที่ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ  ประจำปี 2561 โดยประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จากนั้นพระสงฆ์10รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญภาวนา ตามหลักศาสนา

หลังเสร็จพิธีประธานในพิธี พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 50 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จากนั้นส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรเอกชนและภาคประชาชนร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและนายนิติวิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำเหล่าข้าราชการ และผู้ร่วมงานถวายบังคมด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงจิตใจที่ตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ  เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม อีกทั้งทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทยประสบนิกรทั้งหลายจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีและยึดมั่นในการปฏิบัติดีรักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสนองพระมหากรุณาธิคุณสืบไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ