saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชาตรวจเช็คปรับปรุงสายไฟฟ้าในบ้าน​ ป้องกันเหตุไฟไหม้

 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองศรีราชา เร่งตรวจสอบซ่อมแซมสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ช่วงหยุดยาวปีใหม่

นายปรีชา เรืองอร่าม  รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ลงพื้นที่ชุมชนตรวจสอบสายไฟฟ้าซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนประชาชน  ตามโครงการให้ความช่วยเหลือตรวจสอบการไฟฟ้า และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ  2562 เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ โดยมี  นายเสรี เกิดทอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกัน ร่วมโครงการซึ่งในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ชุมชนครอบคลุมชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 13 ชุมชน  โดยหัวใจหลักสำคัญของการดำเนินโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และให้ความรู้ในเรื่องการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างปลอดภัยและถูกต้อง อีกทั้ง เป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยอันเกิดจากสายไฟฟ้าลัดวงจร โดยมีการตรวจสอบอุปกรณ์ อาทิ ปลั๊กไฟ สวิทย์ไฟ หลอดไฟ และสายไฟที่เดินในอาคาร หากพบอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานก็จะทำการเปลี่ยนให้ทันทีข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ