saostar

Banner โฆษณา

ประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในฝัน

 กองทุน พัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในฝัน

ที่ร้านพฤกษา โรงเรียนศรีราชานายนิติ  วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชาเป็นประธานในการ มอบเกียรติบัตร โล่รางวัล และทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน ที่ชนะเลิศในโครงการ ประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในฝันซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าตามทัศนคติของตนเองผ่านภาพศิลปะเพื่อนำความคิดเห็นไปพัฒนาชุมชนต่อไปนอกจากนี้อย่ามาชนยังได้พัฒนาทักษะด้านศิลปะรวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยภาพที่นักเรียนได้สร้างสรรค์ขึ้นในวันนี้ทางกองทุนจะนำไปจัดแสดงนิทรรศการและจัดพิมพ์ ลงปฏิทิน เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป ซึ่งผลการประกวดวาดภาพครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลายได้แก่ เด็กหญิง รุ่งรดิภร พัฒนโชติ จากโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 และชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กหญิง เจนิสา กุบัณฑิต จากโรงเรียน เทศบาลบ้านศรีมหาราชาข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ